‎ضمن آرزوی شادکامی در سال ۱۳۹۹ باطلاع همشهریان محترم می رساند
‎باتوجه به فراخوان سازمان نظام پزشکی همدان و استقبال بی نظیر جامعه پزشکی و پیراپزشکی و به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت در مراکز درمانی و خدمت رسانی مطلوب به همشهریان محترم

‎بدینوسیله لیست مراکز درمانی، مطب ها و داروخانه های فعال در تعطیلات نوروز، جهت اطلاع در اختیار عموم قرار می گیرد.

لیست داروخانه ها

لیست مراکز درمانی